Επισκόπηση της έρευνάς μας – τα αποτελέσματα του 2016-2019

Δημοσιεύθηκαν φέτος τα ερευνητικά αποτελέσματα του προγράμματός μας, για τα έτη 2016-2019. Αυτά, παρουσιάστηκαν τον Απρίλιο του 2019, στο ετήσιο σύνεδριο DEGUWA. Στο άρθρο που εκδόθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Skyllis, παρουσιάζεται επίσης η σχέση ξυλοναυπηγικής και σπογγαλιείας στην Κύπρο. Το άρθρο είναι στα ελληνικά και μπορείτε να το διαβάσετε εδώ:

https://www.academia.edu/39884453/The_Intangible_Maritime_Cultural_Heritage_Project_recording_and_interpreting_the_role_of_maritime_professions_in_Cyprus