Δημοσίευση των πρώτων ερευνητικών αποτελεσμάτων (Δεκέμβριος 2019)

Μετά από μια τετραετή περίοδο εντατικής έρευνας, τα πρώτα αποτελέσματα του προγράμματος δημοσιεύτηκαν στο Athens Review for Archaeology (AURA). Το άρθρο είναι στα ελληνικά και μπορείτε να το διαβάσετε εδώ:

http://academia.edu/38132203/Στα_μονοπάτια_της_παράδοσης_καταγραφή_και_προστασία_της_ξυλοναυπηγικής_στην_Κύπρο

Δύο ακόμη άρθρα είναι υπό δημοσίευση. Το πρώτο, αφορά τους ξυλοναυπηγούς της Λεμεσού, και θα εκδοθεί στα πρακτικά του διεθνούς συνεδρίου Ενάλιας Αρχαιολογίας IKUWA 6 . Το δεύτερο, παρουσιάζει τα τέσσερα πρώτα χρόνια ζωής του προγράμματος και τη σχέση ξυλοναυπηγικής και σπογγαλιείας στην Κύπρο. Θα δημοσιευθεί στο έγκριτο περιοδικό αρχαιολογίας Skyllis. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες λεπτομέρειες!